صدای گوشخراش و امیدوار کننده ماشین آلات آسفالت در معابر شهر به گوش میرسد