مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر و امید