برپایی جشن انقلاب به همت دانش آموزان در مدرسه کاشانی و با حضور شهردار