جلسه هماهنگی اصناف و اماکن و شهرداری جهت برگزاری مراسم دهه فجر