ساخت قلعه و طرح پردیس مسافردر ورودی شهر جنب سی ان جی