جلسه اعضاء جدید اتاق اصناف با شهردار و اعضای شورای شهر