دیدار فرماندار ، شهردار و اعضای شورای تامین راور با فرمانده انتظامی استان