کسب مقام نایب قهرمانی تیم فوتبال باشگاه شهرداری راور