دیدار شهردار با جوانان و اهالی محله مسجد صاحب الزمان (حلقه صالحین)