جلسه مسئولین واحد های شهرداری به مناسبت فرارسیدن ایام عیدهای قربان وغدیر خم