افتتاح فاز اول محور گردشگری پنج ستاره هفت آسمان با حضور استاندار کرمان