۱- ادامه تنظیف و لایه روبی خیابانها و معابر سطح شهر راور