آغاز به کار فعالیت کارخانه آسفالت در آماده سازی مقدمات آسفالت گرم جهت معابر و کوچه ها