دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر راور با استاندار