شروع عملیات ساخت پارک صاحب الزمان واقع در خیابان قدس