راهپیمایی مردم ولایت مدار راور در محکومیت توطئه غربی اسرائیلی اهانت به ساحت پیامبر رحمت و مهربانی (ص)