دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندهی انتظامی شهرستان راور