برگزاری مراسم بزرگداشت حجت السلام احمد توکلی و شهداء روحانی راور