برگزاری جشن میلاد قائم آل محمد توسط باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری راور