بازدید مدیر کل اوقاف ، شهردار و اعضاء شورای شهر از نمایشگاه بانوی بی نشان