دیدار اعضاء شورای شهر راور با مدیر کل دادگستری استان کرمان