جشن میلاد کوثر – روز مادر و گرامیداشت روز کارگر در شهر داری راور