یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر راور برگزار گردید