حضور آیت الله شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سیستانی در راور