مراسم یادواره شهداء سرباز و افتتاح خیابان شهداء سرباز