جلسه اهداء جوایز همایش پیاده روی خانوادگی با حضور فرماندار – شهردار و جمعی از مسئولین راور