دیدار جمعی از معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان راور با شهردار